Menu
ت الفرع التفاصيلتحميل الوصف
1 العلوم النظرية استمارة الوصف الاكاديمي لفرع العلوم النظرية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

تحميل الاستمارة

2 الالعاب الفرقية استمارة الوصف الاكاديمي لفرع الالعاب الفرقية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

تحميل الاستمارة

3 الالعاب الفردية استمارة الوصف الاكاديمي لفرع الالعاب الفردية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

تحميل الاستمارة

 

Go to top